SEO - Search Engine Optimization

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης

Το

Search Engine Optimization

αφορά τις διαδικασίες και επεμβάσεις βελτιστοποίησης που επιτελούνται στην δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, καθώς και το σύνολο των εξειδικευμένων προωθητικών ενεργειών που εκτελούνται για αυτήν, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης, με σκοπό την υψηλότερη κατάταξή της στα οργανικά αποτελέσματά τους. Η Set 2 Web αναλαμβάνει την πλήρη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων κάθε είδους, εφαρμόζοντας τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους SEO.

Είναι γεγονός πως η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που απλώς θα βρίσκεται online αναμένοντας επισκέψεις μόνο από όσους μάθουν για την ύπαρξή της μέσω μιας επιχειρηματικής κάρτας, μιας διαφημιστικής καταχώρησης ή μιας δημοσίευσης στα social media, δεν πρόκειται να οδηγήσει στην επίτευξη οποιουδήποτε σημαντικού επιχειρηματικού στόχου. Μια ιστοσελίδα ικανή να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο προβολής και προώθησης, οφείλει να προσελκύει διαρκώς νέους επισκέπτες, να είναι άμεσα προσβάσιμη και ορατή σε χρήστες που ψάχνουν πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενό της στο διαδίκτυο και φυσικά, να προηγείται του ανταγωνισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να διατηρεί υψηλές θέσεις στην κατάταξη των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, αφού η αύξηση της δημοτικότητάς της και η περαιτέρω αποδοτικότητά της, εξαρτώνται σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό από αυτές. Το Search Engine Optimization (SEO) αποτελεί το κλειδί για την ανέλιξή της στις μηχανές αναζήτησης και κατ’ επέκταση για την αύξηση της επισκεψιμότητάς της, την προσέλκυση νέων δυνητικών πελατών και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητάς της.

Το Search Engine Optimization αφορά όλες τις διαδικασίες και επεμβάσεις βελτιστοποίησης που επιτελούνται στην δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (On-Site SEO) καθώς και το σύνολο των εξειδικευμένων προωθητικών ενεργειών που εκτελούνται για αυτήν (Off-Site SEO) με στόχο την υψηλότερη κατάταξή της στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Η εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων SEO σε μια ιστοσελίδα, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την επίτευξη των στόχων της και να προσδώσει εξαιρετικά οφέλη, επομένως σε πρώτο στάδιο είναι απαραίτητη η ανάλυση και κατανόηση του ανταγωνιστικού πεδίου και ο σαφής καθορισμός της στόχευσής της και κατόπιν, ο προσήκων σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενδεδειγμένων τεχνικών βελτιστοποίησης με βάση τα SEO Standards αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας.

Η βελτιστοποίηση της εκάστοτε ιστοσελίδας αφορά όλα τα στάδια ανάπτυξής της: από την κατοχύρωση του σωστού Domain Name έως την διαμόρφωση της βέλτιστης δομής και διάρθρωσης του περιεχομένου της και από την ορθή κειμενογραφία (Web Copywriting) έως την ενίσχυση των Off-Page παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την διαδικτυακή απόδοσή της. Η αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας, η σωστή χρήση των keywords και keyphrases, οι κατάλληλοι τίτλοι και περιγραφές, το πλούσιο περιεχόμενο και τα ανάλογα heading tags, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί σύνδεσμοι, η διαχείριση των εικόνων, η ύπαρξη sitemap, η ταχύτητα φόρτωσης, ο responsive σχεδιασμός και δεκάδες άλλα ζητήματα, συνθέτουν ένα πολύπλοκο παζλ που κάθε κομμάτι παίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο στο Search Engine Optimization.

Η Set 2 Web αναλαμβάνει την πλήρη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων κάθε είδους, εφαρμόζοντας τις πλέον αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους Search Engine Optimization. Μελετώντας και αναπτύσσοντας τις αρμόζουσες στρατηγικές για κάθε ξεχωριστή περίπτωση και διαθέτοντας την εμπειρία και την άρτια τεχνογνωσία που απαιτείται για την υλοποίηση απόλυτα επιτυχημένων βελτιστοποιήσεων, παρέχει υπηρεσίες SEO κορυφαίων προδιαγραφών σε προσιτό κόστος για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που στοχεύει σε μια ισχυρή και αποδοτική δραστηριοποίηση στον χώρο του διαδικτύου.