Διαδικτυακό marketing

Διαδικτυακό marketing

Διαδικτυακό marketing

Η δυναμική online προώθηση κάθε μικρής, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης που δραστηριοποιείται διαδικτυακά και επιθυμεί να αναδειχθεί και να ξεχωρίσει μέσα στο τεράστιο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλαίσιο του internet, στοχεύοντας είτε στην εξέλιξη του πελατολογίου της και στην περαιτέρω εδραίωσή της, είτε στην διατήρηση της ήδη σημαντικής θέσης της στην αγορά, θεωρείται πια επιβεβλημένη.
Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και η ταχεία αύξηση των χρηστών που ενημερώνονται, επιλέγουν και κινούνται καταναλωτικά βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουν από αυτό, το έχουν καταστήσει ένα εξαιρετικό εργαλείο προώθησης για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να προβάλει τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της και να ακολουθήσει τις εξελίξεις στον τομέα του marketing, μεταφέροντας τα εμπορικά μηνύματά της σε χιλιάδες αποδέκτες και κατ” επέκταση, υποψήφιους σημερινούς ή μελλοντικούς πελάτες.

Τα οφέλη του διαδικτυακού marketing είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Από την ταχύτατη πρόσβαση σε ενα εξαιρετικά πολυάριθμο κοινό έως την στοχευμένη άμεση προσέγγιση υποψηφίων πελατών και από την μεγάλη ποικιλομορφία μετάδοσης των προωθητικών πληροφοριών έως την ουσιαστική εδραίωση εντός ενός άκρως ανταγωνιστικού πεδίου, το web marketing προσφέρει δεκάδες λύσεις και ευκαιρίες που αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να οδηγήσουν στην επιχειρηματική ισχυροποίηση, στην αποδοτική προβολή και στην κερδοφορία, με χαμηλό κόστος και μηδενικό ρίσκο.

Οι κατάλληλοι τρόποι διαδικτυακής προώθησης και αποτελεσματικού web marketing δεν είναι οι ίδιοι για κάθε επιχείρηση. Ανάλογα με το είδος της εταιρείας και των υπό προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, πρέπει να επιλέγονται οι αρμόζουσες λύσεις, που σύμφωνα με τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε περίπτωσης, το στοχευόµενο κοινό (target group), τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου προώθησης και το ανταγωνιστικό πεδίο, θα μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη και να επιτύχουν το σκοπό τους.
Με δεδομένο, λοιπόν, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοινές λύσεις και κοινές προωθητικές ενέργειες για όλους, αλλά αντίθετα, χρειάζεται συγκεκριμένη μελέτη και στρατηγική για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, αναμφισβήτητα απαιτείται ένας ιδιαίτερα προσεκτικός σχεδιασμός και μια επαγγελματικά μελετημένη στόχευση και υλοποίηση, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Στην Set 2 Web οριοθετούμε διεξοδικά τους στόχους κάθε προωθητικής ενέργειας, καθορίζουμε τις κατάλληλες διαδικασίες επίτευξής τους, αναλύουμε τις ιδιαιτερότητες του ανταγωνιστικού πεδίου και του κοινού όπου απευθύνεται η εκάστοτε ενέργεια, μελετούμε και υλοποιούμε με αμεσότητα και υπευθυνότητα τις απαιτούμενες εργασίες ώστε να επιτύχουμε τα αναμενόμενα οφέλη για κάθε επιχείρηση που μας εμπιστεύεται την διαδικτυακή προβολή της.
Παρέχουμε δεκάδες λύσεις για κάθε επιχειρηματική ανάγκη προώθησης και κάθε οικονομικό budget, από τις πιο διαδεδομένες (Google AdWords, διαφημίσεις σε social networks, προωθητικές καμπάνιες σε διαδικτυακούς καταλόγους / ιστοσελίδες / portals, link building, social media marketing, e-mail marketing / newsletters, sms marketing) έως τις πλέον εξειδικευμένες ενέργειες direct marketing.