Κειμενογραφία / web copywriting

Κειμενογραφία / web copywriting

Κειμενογραφία / Web copywriting

Το κείμενο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία οποιουδήποτε είδους διαφημιστικής επικοινωνίας. Μέσω του κειμένου δεν παρουσιάζονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, αλλά προωθούνται και τα κατάλληλα μηνύματα που θα ενημερώσουν, θα εμπνεύσουν και τελικά θα κερδίσουν τον υποψήφιο πελάτη.

Αν και ο στόχος των κειμένων είναι κοινός σε κάθε διαφημιστικό τομέα, στους τομείς της online προβολής και προώθησης η προσέγγιση είναι διαφορετική. Μέσα σε ένα χρονικά περιορισμένο πλαίσιο (το οποίο καθορίζεται από το διάστημα παραμονής των χρηστών σε μια σελίδα αλλά και τον χρόνο που αφιερώνουν για να προσέξουν μια διαφημιστική καταχώρηση) τα διαδικτυακά προωθητικά κείμενα οφείλουν να κερδίζουν άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού, να μεταδίδουν το μηνύμά τους ελκυστικά και να επικοινωνούν το αντικείμενό τους με το σωστό τρόπο δίχως να πλατιάζουν. Οφείλουν, επίσης, να είναι καλογραμμένα, πειστικά, ευρηματικά αλλά και απολύτως κατανοητά, καθώς στο σύντομο χρόνο που τους αναλογεί στην οθόνη του χρήστη, πρέπει να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη και εν τέλη την προτίμησή του στην επιχείρηση, την υπηρεσία ή το προϊόν που προωθούν, παρουσιάζοντας αποτελεσματικά τα κατάλληλα πλεονεκτήματα.

Τα διαδικτυακά προωθητικά κείμενα, πέρα από την εμπιστοσύνη των χρηστών οφείλουν πάντοτε να κερδίζουν και την εμπιστοσύνη των μηχανών αναζήτησης, συμβάλλοντας στο OnPage SEO της σελίδας όπου βρίσκονται, δηλαδή στην εσωτερική βελτιστοποίησή της για τη λήψη υψηλών θέσεων στα αποτελέσματα των σχετικών αναζητήσεων. Μια σελίδα που περιέχει κείμενα γραμμένα και δομημένα με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να ακολουθούνται τα standards των μηχανών αναζήτησης, σίγουρα θα βρεθεί σε υψηλές θέσεις στα αποτελέσματά τους. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών, ο ορθός ορισμός τίτλων, υπότιτλων και περιγραφών, η επαρκής έκταση και η σωστή δομή των κειμένων, μπορούν να προσδώσουν εξαιρετικά οφέλη και να συνεισφέρουν καθοριστικά στην επιτυχία κάθε ιστότοπου.

Η Set 2 Web, τηρώντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις των χρηστών και στις απαιτήσεις των μηχανών αναζήτησης, παρέχει υπηρεσίες συγγραφής διαδικτυακών προωθητικών κειμένων κάθε είδους και αντικειμένου.
Απο την κειμενογραφία για δελτία τύπου, social media marketing, διαφημίσεις, διαδικτυακές δημοσιεύσεις και προωθητικά newsletters έως το εξειδικευμένο web copywriting για ιστότοπους (συγγραφή κατάλληλων κειμένων για ιστοσελίδες, με πλήρη εφαρμογή των SEO standards), αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη κειμένων υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας, σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος.