Μεταφραστικές υπηρεσίες

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Τα πολυγλωσσικά προωθητικά κείμενα είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την ολοκληρωμένη προβολή κάθε επιχείρησης που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, που οφείλουν να προσεγγίζουν αποτελεσματικά το εκάστοτε target group τους, το οποίο -στην πλειοψηφία του- βρίσκεται στο εξωτερικό.

Μια άρτια πολυγλωσσική προβολή, ισχυροποιεί το προφίλ της επιχείρησης και διευκολύνει τους υποψήφιους πελάτες να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενό της, λαμβάνοντας τις παρεχόμενες πληροφορίες στην μητρική τους γλώσσα. Επίσης, εξασφαλίζει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση των μηχανών αναζήτησης και δημιουργεί μια θετική εντύπωση για την οργανωτικότητα της επιχείρησης.

Η Set 2 Web αναλαμβάνει μεταφράσεις ιστοσελίδων, εταιρικών σελίδων σε social media, κειμένων, εταιρικών ταυτοτήτων και κάθε είδους προωθητικού υλικού (ηλεκτρονικού και εντύπου), σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε.
Η συνεργασία μας με επαγγελματίες μεταφραστές και η άμεση υλοποίηση των πολυγλωσσικών εφαρμογών από το Τεχνικό Τμήμα μας, διασφαλίζουν τη μεταφραστική ακρίβεια, την ταχύτητα και την υψηλή ποιότητα που απαιτείται σε κάθε ανάλογη εργασία.
Κάθε μετάφραση μπορεί να παραδοθεί σε ηλεκτρονικη μορφή ή να εφαρμοστεί άμεσα από εμάς σε νέα ή ήδη υπάρχοντα έργα.