Επικοινωνήστε με την Set 2 Web

Έδρα: Κάλβου 18, Ζάκυνθος 29100
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2695400116, 6937554527
E-mail γενικής επικοινωνίας: info@set2web.gr
E-mail πωλήσεων: sales@set2web.gr
E-mail τεχνικού τμήματος: tech@set2web.gr
Υπεύθυνος τεχνικού τμήματος:
Δημήτρης Μάργαρης, margaris@set2web.gr
E-mail τμήματος marketing: marketing@set2web.gr
Υπεύθυνη τμήματος marketing: Εύη Παπαδάτου, papadatou@set2web.gr
Επικοινωνία μέσω Fax: 2695400116
Επικοινωνία μέσω Skype: Set2Web
Set 2 Web στο Google Plus:
plus.google.com/Set2Web
Set 2 Web στο Facebook: facebook.com/Set2Web

Δυναμική εταιρική ιστοσελίδα

Η προσφορά αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή δυναμικής εταιρικής ιστοσελίδας για την πλήρη διαδικτυακή παρουσίαση εταιρειών και καταστημάτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
• Ολοκληρωμένη παρουσίαση με κατηγοριοποιημένες πληροφορίες, αναλυτικά ενημερωτικά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
• Σύστημα ανάρτησης προσφορών.
• Σύστημα εταιρικών ανακοινώσεων.
• Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
• Χάρτης τοποθεσίας της εταιρείας.
• Ενσωμάτωση εταιρικού newsletter.
• Πολυγλωσσικά κείμενα για την παρουσίαση υπηρεσιών / προϊόντων και κάθε είδους εταιρικών στοιχείων.
Η συγκεκριμένη προσφορά αφορά δίγλωσσες ιστοσελίδες (μπορείτε να επιλέξετε τις 2 επιθυμητές γλωσσες και να μας παραδώσετε τις ανάλογες μεταφράσεις ή να μας παραδώσετε τα αρχικά κείμενα και να προχωρήσουμε σε μετάφρασή τους χωρίς καμια επιπλέον χρέωση).
Αν επιθυμείτε την ενσωμάτωση περισσοτέρων γλωσσών (από 3 και πάνω) θα προκύψει ενα μικρό επιπλέον κόστος για το οποίο θα ενημερωθείτε κατόπιν συνεννόησης.

Τιμή προσφοράς: 750 ευρώ

Αν επιθυμείτε να συνδυάσετε την συγκεκριμένη προσφορά με επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. διαδικτυακή προώθηση, σύστημα online πωλήσεων, social media marketing, sms marketing, επιπλέον μεταφράσεις) επικοινωνήστε μαζί μας για την ανάλογη οικονομική αναπροσαρμογή της προσφοράς.

Site τουριστικού καταλύματος

Η προσφορά αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδας τουριστικού καταλύματος (βίλας, ξενοδοχείου, διαμερισμάτων). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι:
• Ολοκληρωμένη παρουσίαση του καταλύματος με κείμενα, χάρτες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
• Φόρμες επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαμονή στο κατάλυμα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (booking request).
• Πολυγλωσσικά κείμενα για την περιγραφή του καταλύματος, την αναγραφή των παροχών, την παρουσίαση της περιοχής όπου βρίσκεται και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας επιθυμείτε.
Η συγκεκριμένη προσφορά αφορά τρίγλωσσες ιστοσελίδες (μπορείτε να επιλέξετε τις 3 επιθυμητές γλωσσες και να μας παραδώσετε τις ανάλογες μεταφράσεις ή να μας παραδώσετε τα αρχικά κείμενα και να προχωρήσουμε σε μετάφρασή τους χωρίς καμια επιπλέον χρέωση).
Αν επιθυμείτε την ενσωμάτωση περισσοτέρων γλωσσών (από 4 και πάνω) θα προκύψει ενα μικρό επιπλέον κόστος για το οποίο θα ενημερωθείτε κατόπιν συνεννόησης.

Τιμή προσφοράς: 600 ευρώ

Αν επιθυμείτε να συνδυάσετε την συγκεκριμένη προσφορά με επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. ενσωμάτωση συστήματος online κρατήσεων στην ιστοσελίδα, διαδικτυακή προώθηση, επιπλέον μεταφράσεις) επικοινωνήστε μαζί μας για την ανάλογη οικονομική αναπροσαρμογή της προσφοράς.

Ειδησεογραφική ιστοσελίδα

Η προσφορά αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ειδησεογραφικής ιστοσελίδας, με χρήση Open Source CMS και με απεριόριστο αριθμό συντακτών / διαχειριστών (από έναν έως οποιοδήποτε αριθμό απαιτείται). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι:
• Θεματική κατηγοριοποίηση με κατηγορίες και υποκατηγορίες για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
• Διαχείριση απεριόριστου όγκου δεδομένων και δικτυακής κίνησης.
• Ενσωματωμένες τεχνολογίες διαμοιρασμού και διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
• Εύχρηστο δυναμικό σύστημα διαχείρισης για την ανάρτηση άρθρων, φωτογραφιών, video και σχολίων, με άμεση παράδοση αναλυτικού εγχειριδίου χρήσης του.
• Δημιουργία ξεχωριστών λογαριασμών συντακτών με ίδια ή διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στη διαχείριση του περιεχομένου.
• Δυνατότητες εγγραφής μελών και σχολιασμού άρθρων από χρήστες.
• Αρχεία άρθρων χρονολογικά, ανά θεματική κατηγορία, ανά συντάκτη και ανά είδος περιεχομένου.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης σταθερών και κυλιόμενων διαφημίσεων.
• Μηχανισμοί rss και newsletter.
• Διασύνδεση με social networks.

Τιμή προσφοράς: 1100 ευρώ

Αν επιθυμείτε να συνδυάσετε την συγκεκριμένη προσφορά με επιπλέον υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ανάλογη οικονομική αναπροσαρμογή της προσφοράς.

Προβολή σε social media

Η προσφορά αφορά τις βασικές ενέργειες εταιρικής προβολής στα τρία σημαντικότερα social media και περιλαμβάνει τα εξής:
• Δημιουργία εταιρικής σελίδας στο Facebook, παραμετροποίηση της σελίδας (κατηγορία, είδος, ρυθμίσεις), προσθήκη εταιρικού λογότυπου, προσθήκη γραφικού κεφαλίδας (header), προσθήκη πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας, προσθήκη χάρτη, προσθήκη κειμένων, προσθήκη φωτογραφιών (photo gallery).
• Δημιουργία εταιρικού account στο Twitter, παραμετροποίηση του λογαριασμού, προσθήκη εταιρικού λογότυπου, προσθήκη γραφικού κεφαλίδας (header), προσθήκη βασικών πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας.
• Δημιουργία εταιρικής σελίδας στο Google Plus, προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας και πληροφοριών, παραμετροποίηση της σελίδας, προσθήκη εταιρικού λογότυπου, προσθήκη γραφικού κεφαλίδας (header), προσθήκη χάρτη, προσθήκη κειμένων, προσθήκη φωτογραφιών.

Τιμή προσφοράς: 120 ευρώ

Αν επιθυμείτε να συνδυάσετε την συγκεκριμένη προσφορά με επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. δημιουργία Facebook διαφημίσεων, δημιουργία Facebook εφαρμογών, στοχευμένη προώθηση, διαχείριση εταιρικών λογαριασμών) επικοινωνήστε μαζί μας για την ανάλογη οικονομική αναπροσαρμογή της προσφοράς.