Νέες θέσεις εργασίας στην Set 2 Web

Στην Set 2 Web πιστεύουμε πως η ποιότητα των συνεργατών μας αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της απαιτούμενης υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες μας και στα έργα που υλοποιούμε.
Στα πλαίσια της αδιάκοπης προσπάθειάς μας για την διατήρηση αυτής της ποιότητας και με στόχο την ισχυροποίηση της διαρκούς ανάπτυξής μας, είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε νέες ιδέες και σε ανθρώπους με ικανότητες, ταλέντο και δημιουργικότητα.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τις ανοικτές θέσεις εργασίας αυτής της χρονικής περιόδου. Αν οι ικανότητές σας ανταποκρίνονται σε αυτές, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο info@set2web.gr περιγράφοντας παράλληλα τους στόχους που έχετε για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Επικοινωνήστε με την Set 2 Web

Web Developer

Οι υποψήφιοι για την διαθέσιμη θέση εργασίας του Web Developer θα πρέπει να έχουν εκτενείς γνώσεις σε προγραμματισμό και web development, γενικότερη αντίληψη όλων των παραμέτρων της ανάπτυξης ενός web project, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, τουλάχιστον 2ετή ανάλογη εργασιακή εμπειρία και άριστη γνώση Αγγλικών.

Προσόντα: Άριστη γνώση PHP, MySQL, OOP, XML, jQuery, JavaScript, HTML και CSS, άριστη γνώση των λογισμικών ανοικτού κώδικα WordPress και Joomla, γνώση των web standards, εμπειρία σε εφαρμογές e-commerce.

Βασικές γνώσεις σε web design και επεξεργασία γραφικών, θα συνεκτιμηθούν θετικά.

Account Manager

Οι υποψήφιοι για την διαθέσιμη θέση εργασίας του Account Manager στο Τμήμα Πωλήσεων της Set 2 Web θα πρέπει να έχουν ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανεπτυγμένη κοινωνικότητα, ευχέρεια και άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, τουλάχιστον 1 έτος ανάλογης εργασιακής εμπειρίας και άριστη γνώση Αγγλικών.

Αρμοδιότητες: Ο Account Manager του Τμήματος Πωλήσεων διαχειρίζεται και επεκτείνει το πελατολόγιο της εταιρείας, παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τις νέες προσφορές σε υποψήφιους πελάτες, συνάπτει επαγγελματικές συμφωνίες, ετοιμάζει τις εκθέσεις πωλήσεων και συνεργάζεται αρμονικά με το Τμήμα Marketing και το Τεχνικό Τμήμα για την διεκπεραίωση των έργων σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών.