Σημαντικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημήτρης Μάργαρης
22Μάιος
 • 0 Comments

  Το θεσμικό πλαίσιο των εταιρειών που ασκούν ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως εμπόριο αλλάζει και οι κανόνες λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου γίνονται πιο αυστηροί από τα μέσα Ιουνίου.

  Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του νόμου 4242/14, καταργείται η καταχώρηση των εταιρειών που ασκούν εμπόριο ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως, στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης και πλέον οι συγκεκριμένες εταιρείες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με προϋπόθεση να υπάρχει προηγούμενη εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της κάθε περιοχής. Η καταχώρηση αυτή, είναι απαραίτητη για τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των εταιρειών.

  Όσον αφορά τους νέους, πιο αυστηρούς, κανόνες στη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου, που θα τεθούν σε ισχύ από τα μέσα του επόμενου μήνα, οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:
  • Ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, αν έχει κάνει αγορές εξ αποστάσεως, χωρίς να αναφέρει τούς λόγους και με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Ο προμηθευτής, από την πλευρά του, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι αυτός υπαναχωρεί.
  Αν ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δώδεκα μήνες μετά την κανονική προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών.
  • Ο προμηθευτής οφείλει να έχει παραδώσει το προϊόν μέσα σε 30 ημέρες από την παραγγελία του, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί άλλη ημερομηνία παραλαβής.
  • Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνον εάν ο ίδιος προέβη σε κακή χρήση. Για παράδειγμα αν αποσυσκευάσει το προϊόν για να δει πώς είναι και αν λειτουργεί, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνει την αξία του.
  • Θεσπίζεται υποχρέωση λεπτομερούς και σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών για το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς στις συναλλαγές που γίνονται μέσω διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, μέσω τηλεφώνου και εκτός εμπορικού καταστήματος. Ειδικότερα, οι έμποροι οφείλουν να αναφέρουν το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη (π.χ. έξοδα μεταφοράς, δασμοί, ΦΠΑ).
  • Δημιουργείται ενιαίο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης, που καθιστά απλή τη διαδικασία υπαναχώρησης σε διασυνοριακές συναλλαγές.
  • Αναφέρονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καταναλωτή και εμπόρου, σε περίπτωση ακύρωσης μιας σύμβασης.
  • Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερωθεί με σαφήνεια για το ποιός πληρώνει τα έξοδα σε περίπτωση επιστροφής των εμπορευμάτων.
  • Παρέχεται ειδική προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση συμβάσεων πού συνάπτονται διά τηλεφώνου. Η σύμβαση είναι έγκυρη και ισχύει από τη στιγμή που ο καταναλωτής υπογράψει ότι αποδέχεται την προσφορά, ενώ μέχρι σήμερα αρκούσε η προφορική συναίνεση διά τηλεφώνου για την εγκυρότητα της σύμβασης.
  • Ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών οε ό,τι αφορά τα ψηφιακά προϊόντα (υποχρέωση παροχής ενημέρωσης σχετικά με τη συμβατότητα του περιεχομένου και τις τεχνικές προδιαγραφές του hardware και του software).
  • Θεσπίζεται υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς για τα βασικά στοιχεία πού αφορούν μια συναλλαγή (π.χ. το συνολικό κόστος, τον τρόπο πληρωμής και τη διάρκεια της σύμβασης).
  • Απαγορεύεται να επιβαρύνονται οι καταναλωτές με επιπλέον κόστος, όταν πληρώνουν με πιστωτική κάρτα. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση των καταναλωτών (πέραν της βασικής τιμής χρέωσης) όταν καλούν σε γραμμή εξυπηρέτησης.